ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

 

 

Plasty

Patria sem: (Podľa možnosti prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek)

  1. Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží
  2. Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP
  3. Polystyrén penový, neznečistený
  4. Z veľkoobjemových plastov len bedničky, plastový nábytok,  bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky)

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, gumolín, PVC rúry, obaly od cestovín, cukríkov s označením PP. Momentálne nezbierame tégliky od jogurtov, smotany nátierkového masla.

 

 

Kovy, kovové obaly

Patria sem: kovové konzervy železné a hliníkové, oceľové plechovky, sudy, železný šrot.

 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené inými prímesami (napr. betónom)

 

 

Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo (všetky poháre od potravín je potrebné vypláchnuť s vodou a bez obsahu vložiť do nádob na sklo – napr. tatárska omáčka, rôzne zaváraniny...)

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarivky a pod.

 

 

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, vrecia od cementu, použité vreckovky, plienky a hygienické vložky a pod.

 

 

Viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky

 Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

 

 

 

Elektronický šrot

 

Patria sem: všetky elektrospotrebiče – sporáky, chladničky, žehličky, fény, televízory, počítače, laptopy, príslušenstvo k počítačom, rádiá, prehrávače....

 

Nepatria sem: chladničky bez kompresorov, rozobraté televízory, rozbité obrazovky (máme problém s odbytom takto znehodnoteného elektroodpadu...)

 

Zoberieme aj náplne do tlačiarní, kartridge....

 

 

Všetky uvedené komodity musia byť rozdelené do umelých vriec.

 

 

Termíny zberu  separovaného odpadu v roku 2020

 

 

Deň a mesiac – I. polrok

Deň a mesiac – II. polrok

10. január - piatok

9. júl - štvrtok

6. február – štvrtok

6. august – štvrtok

5. marec - štvrtok

10. september – štvrtok

9. apríl - štvrtok

13. október – utorok

13. máj - streda

12. november – štvrtok

9. jún - utorok

8. december - utorok

 

 

 

 

Obecný úrad Michal nad Žitavou.