Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele č. 430-3, kataster Kmeťovo.pdf)OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá [OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele č. 4303, kataster Kmeťovo]331 kB