Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie.pdf)Čestné vyhlásenie[Čestné vyhlásenie]42 kB
Stiahnuť tento súbor (Evidenčný list psa.pdf)Evidenčný list psa[Evidenčný list psa]291 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf)Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia[Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia]41 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh o umiestneni stavby .pdf)Návrh o umiestneni stavby [Návrh o umiestneni stavby ]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Ohlásenie drobnej stavby.pdf)Ohlásenie drobnej stavby[Ohlásenie drobnej stavby]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Prehlásenie stavebného dozora.pdf)Prehlásenie stavebného dozora[Prehlásenie stavebného dozora]42 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiad. o vyd. úz.rozh. a stav.povol..pdf)Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povol.[Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia ]196 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť  o  výrub  drevín n.pdf)Žiadosť o výrub drevín[Žiadosť o výrub drevín]108 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť a určenie s.č..pdf)Žiadosť o určenie súpisného čísla[Žiadosť o určenie súpisného čísla]469 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť a zrušenie s.č..pdf)Žiadosť o zrušenie súpisného čísla[Žiadosť o zrušenie súpisného čísla]318 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť na odstránenie stavby.pdf)Žiadosť na odstránenie stavby[Žiadosť na odstránenie stavby]44 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o čas predaja.pdf)Žiadosť o čas predaja[Žiadosť o čas predaja]46 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.pdf)Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie[Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o malý zdroj znečistenia.pdf)Žiadosť o malý zdroj znečistenia[Žiadosť o malý zdroj znečistenia]39 kB
Stiahnuť tento súbor (ŽIADOSŤ o prispevok.pdf)ŽIADOSŤ - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce[ŽIADOSŤ - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce]318 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o rozkopávku ver.pr..pdf)Žiadosť o rozkopávku ver.pr.[Žiadosť o rozkopávku ver.pr.]79 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o stavebné povolenie.pdf)Žiadosť o stavebné povolenie[Žiadosť o stavebné povolenie]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o umiestnení stavby.pdf)Žiadosť o umiestnení stavby[Žiadosť o umiestnení stavby]46 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o zmenu času predaja.pdf)Žiadosť o zmenu času predaja[Žiadosť o zmenu času predaja]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.pdf)Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením[Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením]46 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmena užívania stavby.pdf)Zmena užívania stavby[Zmena užívania stavby]43 kB
Stiahnuť tento súbor (ZMLUVA o poskytnutie dotácie - ED.pdf)ZMLUVA - o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce[ZMLUVA - o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce]129 kB
Stiahnuť tento súbor (Zúčtovanie dotacie - ED.pdf)Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce[Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce]153 kB