Obec

Michal nad Žitavou

č. 160 , 941 61 Michal nad Žitavou

tel.: 035 6596126 , fax: 035 6596122 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,

 

 

Cenník úložného, časť 1.

Skládka stavebného odpadu Michal nad Žitavou, Kazeta č.3

 

Platný od 1. marca  2019, chválený na 3. OZ 21.2.2019

 

 

Číslo položky

 

Por.

číslo

 

Názov druhu odpadov a číslo druhu

Základná

cena

RF  9,60

OÚ 8,40

 

 

Poplatok

environm.

fond

Celková cena s DPH

Cena v Eur za 1 t odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

1.1

Vytriedený stavebný odpad bez prímesí, frakcie do 30 cm

 

170101 betón

170102 tehly

170103 škridly, obkladový
             materiál a keramika

170107 zmesi betónu,
             tehál,
             škridiel, obkladového

          materiálu a keramiky

             iné ako uvedené  v
             170106

 

 

 

 

 

18,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

 

 

25,00 Eur

1.2

Vytriedený stavebný odpad bez prímesí, frakcie nad 30 cm

 

170101 betón

170102 tehly

170103 škridly, obkladový
             materiál a keramika

170107 zmesi betónu, tehál,
             škridiel, obkladového

          materiálu a keramiky

             iné ako uvedené  v
             170106

 

 

 

 

 

18,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

 

 

25,00 Eur

1.3

Zmiešaný inertný odpad bez nebezpečných látok

 

170904  zmiešané odpady
              zo stavieb a
             demolácií iné ako
             uvedené v 170901,
             170902 a 170903

 

 

 

18,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

25,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

  1. Cenník úložného, časť 2.

Skládka stavebného odpadu Michal nad Žitavou,  Kazeta č.3

 

 

Platný od 1. marca  2019, chválený na 3. OZ 21.2.2019

 

 

Číslo položky

 

Por.

číslo

 

Názov druhu odpadov a číslo druhu

Základná

cena

RF  9,60

OÚ 1,85

 

 

Poplatok

envirom.

fond

Celková cena s DPH

Cena v Eur za 1 t odpadu

 

 

 

 

 

2.

2.1

Zemina a kamenivo bez nebezpečných látok.

 

170504 zemina a kamenivo
             iné ako uvedené v
            170503

170506 výkopová zemina
            iná ako uvedená v
            170505

11,45 Eur

 

 

3,00 Eur

14,45 Eur

2.2

Zemina a kamenivo , bez nebezpečných látok

 

200202 zemina a kamenivo

11,45 Eur

 

 

3,00 Eur

14,45 Eur

 

Poznámky:
a.) Podľa zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie

b.) Nariadenie vlády SR 330/2018 Z.z.

c.) Položky č.1 podľa zákona 329/2018 Z.z. zákon o poplatkoch v znení zákona č. 330/2018

d.) Položky č.2 podľa zákona 329/2018 Z.z. zákon o poplatkoch v znení zákona č. 330/2018

Poznámka:

Podmienky pre poskytnutie zliav – množstevné zľavy:
5 % zo základnej ceny s DPH – pri mesačnej dodávke minimálne 100 t

10 % zo základnej ceny s DPH – pri mesačnej dodávke minimálne 250 t

 

V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky za zneškodňovanie odpadov. Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka.

 

Obec Michal nad Žitavou nie je platcom DPH.

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa: 21.2.2019