Prípad Závodského a Zuzany Dióssyovej inšpiroval zrejme aj členov obecného predstavenstva v roku 1932, ktorí počas prístavby obecnej školy boli nútení ručiť svojim osobným súkromným majetkom na splatenie pôžičky určenej na prístavbu...

Michalčania, ale dokázali byť i nekompromisní, keď bolo treba. Dokázali to uznesením obecnej rady z októbra 1925, kde sa uvádza, že občania Žitavských Ďarmôt a Melleku majú zakázané používať most cez rieku Žitavu, pretože nie sú ochotní prispieť finančnou výpomocou noveho mostu...

Kronika obce z roku 1929 podáva jasné svedectvo o tom, ako Michalčania predstihli svoju dobu. Aj my dnes hľadáme nové, netradičné formy financovania najrôznejších projektov, no členovia predstavenstva obce už v tej dobe dokázali hľadať skutočne netradične. Rozhodli sa zlepšiť stav obecnej pokladne zvýšením skočného za obecného kanca. Jeho meno kronika neuvádza, ale je to zrejme prvý kanec, ktorý vstúpil do týmto spôsobom do histórie. V tom čase, akiste kvôli amortizácii bubeníckych paličiek a ušných bubienkov obyvateľov obce, obec zvýšila i poplatky za bubnovanie...

Keď zvonili večer Anjel Pána, všetky deti museli byť doma. V tých časoch mávali Michalčania veťké rodiny. 8,10,12,15 detí nebývalo zriedkavosťou. Asi vtedy vzniklo príslovie: ´´ Utekaj domov, budú deti počítať.,, Deti museli poslúchať a na večerné zvonenie boli doma. Keď sa niektoré omeškalo, rodičia mu pohrozili, že ho zoberie ´´ Biela pani Filipka a jej biely pes s ohnivým jazykom.,, Takže deti i zo strachu utekali pri večernom zvonení domov.

K pomenovaniu ulice Nohavica: V minulosti mávali michalské domy slamene strechy a obec často nivočili požiare. Keď bolo po požiaroch, hovorilo sa ´´ Všetko im zhorelo i gate.,, Vtedy muži nosili namiesto nohavíc konopné gate. Obecný bubeník na jednej ulici, kde nebol požiar bubnuval: ´´ Dáva sa na známosť, že zhoreli všetky gate, len nohavica zostala.,, Odvtedy sa tá ulica volá Nohavica.

Keďže v dedine bolo veľa rovnakých priezvísk, ťažko sa poznalo, o ktorú rodinu ide. Preto im dali pomenovania podľa krstných mien: Jožoví, Ďuroví, Pištoví, Adamoví, to bola vetva tmavovlasých. Potom zas vetva plavovlasých. Volali ich ´´ bielik,, ,tiež boli medzi nimi: Adamoví, Rudkoví, Miškoví, Šándoroví a Štefanoví. Títo dostali prezývku ´´ Pikuloví,, , lebo Štefan v miestnej krčme zdvihol k ústam mierku a zavolal: ´´Pikula, pikulórum Amen.,, a vypil jej obsah do dna.