Bratislavsko –Brniacka operácia

Vážení občania dňa 27. marec 2015, pred 70-timi rokmi bola naša obec Michal nad Žitavou, oslobodená Sovietskou armádou a preto by sme si mali v tomto čase pripomenúť čo sa v tých dňoch na juhozápadnom Slovensku odohrávalo. Začiatok Bratislavsko-Brnianskej operácie, ktorej úlohou bolo oslobodenie juhovýchodného Slovenska a napokon aj južnej Moravy, určilo hlavné velenie Sovietskych vojsk na 25. marca 1945. Bolo to už tretie určenie lebo predchádzajúce dve boli zrušené, kvôli udalostiam na iných miestach Sovietsko-Nemeckého frontu.

Nemecké velenie malo v polovici marca 1945 v celom pásme frontu od Nízkych Tatier až po mesto Gánd v Maďarsku 18 divízií s 250000 mužmi, 2150 delami a mínometmi, so 120 tankami, samohybnými delami a 150timi lietadlami. Z týchto síl pripadlo na ôsmu armádu, ktorá bránila Hron a po bojoch pri Kameníne držala obranu na predmestí, deviatich peších divízií a dve tankové divízie. Obe divízie však v trvalej obrane, ale vyčkávali v jej hĺbke, jedna severozápadne od Komjatíc a druhá v priestore Šurian. Okrem toho sa v meste Vráble nachádzal oddiel Veľké Feldherrnhalle, ktorý mal 26 kráľovských tigrov (ľudovo Konigstiger). Druhý Ukrajinský front maršála Sovietskeho zväzu Malinovského mal vo svojej zostave 40tu armádu generál-poručíka F. F. Žmačenka s jej podriadenou štvrtou Rumunskou armádou, 53-ťou armádou generál-poručíka I. M. Managarova s jej podriadenou prvou Rumunskou armádou, siedmou gardovou armádou generálplukovníka Šimulova, 46tou armádou generál-poručíka A. V. Petruševského a prvá gardová jazdecká mechanizovaná skupina generál poručíka I. A. Plijeva.

Spolu to bolo 359000 mužov, 7860 diel a mínometov, 365 tankov a samohybných diel a 637 lietadiel.

Začiatok operácie 25. marca 1945 sa zapísal do histórie oslobodenia Slovenska Sovietskou armádou. V tento deň sovietska armáda oslobodila srdce povstania Banskú Bystricu. Ešte keď sa bojovalo v jej uliciach, sa 100 km ďalej po prúde rieky Hron začala odvíjať významná udalosť, ktorá sa zapísala nielen do histórie Slovenska, ale aj našej obce Michal nad Žitavou.

25.-26. marec 1945: Len čo sa v ten deň 25. marca rozvidnelo zavili salvy gardových mínometov – kaťuší a v zápätí sa na obranu Nemeckých vojsk spustil oceľový uragán granátov, mín a rakiet. Začala sa delostrelecká príprava trvajúca 55 minút a tým aj Bratislavsko-Brnianska operácia prebiehajúca od Nízkych Tatier až po mesto Gánt v Maďarsku. Ďelostrelecká paľba fašistov v obrane ohromila. Násilný prechod Hronu predsunutými jednotkami prebehol takmer bez odporu. No nepriateľ sa však čoskoro spamätal a organizoval úpornú obranu a protiútoky, ale napriek tomu sa podarilo do 25. marca 1946 do večera oslobodiť Nový Tekov, Marušovú a časť Kalnej nad Hronom, Tekovský hrádok, Bajku a Ondrejovce.

Na druhý deň ráno 26. marca sa opäť rozpútali hrubé boje. Nemecké pešie jednotky s podporou tankov a samohybných diel nastupovali do protiútokov snažiac sa zatlačiť Sovietske jednotky k Hronu. K najťažším bojom došlo pri Malých Kozmálovciach medzi Horným a Dolným Pialom a pri Tekovských Lužanoch. Sovietské vojská však tlak vydržali a pomaly predmostie na Hrone prehlbovali. Druhý deň bojov bola teda situácia podstatne nezmenená. No to sa čoskoro zmenilo, keď sa v Maďarsku začalo bojovať o mesto Gyor. Bolo nevyhnutné zrýchliť postup vojsk na Bratislavskom smere. Príslušné nariadenie vydal maršal Malinovský 26. marca 1945 o 18:00. Do útoku prešiel prvý gardový jazdecko-mechanizačný zbor generál poručíka Plijeva. Preprava hlavných síl cez Hron sa uskutočnila od 19:00 do 24:00 hodiny. Boje sa rozpútali pri obci Pozba. Celkove však Nemci začali pod tlakom Sovietskych vojsk ustupovať do večera 27. marca 1945 prenikli Plijevové divízie na čiaru Trávnica – Veľké Lovce – Kolta – Dubník a tým ohrozili Šurany a Nové Zámky.

27. marca 1945: Šumilovova siedma gardová armáda prešla do útoku všetkými silami. Do bojov pri obci Tehla zasiahla jednotka Feldhernhalle, kde sa pokúsili o lokálny neúspešný protiútok, ale nasledovalo stiahnutie do Vrábľov a ústup cez Klasov, Nitru a Trnavu. Na smere svojho hlavného úderu siedma gardová armáda jej prvosledované jednotky dosiahli Žitavu a na niekoľkých miestach ju prebrodili.

V ten deň o 11:00 hodine sa začali boje o našu obec Michal nad Žitavou a trvali až do 14:00 hodiny. Nemci sa zúfalo bránili, ale nakoniec odtiahli smerom na západ. Počas bojov padlo 18 nemeckých vojakov a jeden Sovietsky vojak. Do večera dosiahli Sovietske vojská Kmeťovo, Malú Maňu, Úľany nad Žitavou. Tým sa skončila pre našu obec Michal nad Žitavou druhá svetová vojna. Tým sa konečne mohol začal mierový život, ktorý trvá už 70 rokov a počas týchto rokov sa naša obec mohla rozširovať a budovať.

27. marec 1945 bude navždy zapísaný v kronike našej obce ako deň oslobodenia a preto nikdy nezabudneme na tento deň. Nikdy nezabudneme ani na našich občanov, ktorí v druhej svetovej vojne položili to najcennejšie čo človek má, svoj život. Česť ich pamiatke.

Autor článku : Peter Krčmár

 

Na  obrázku č.1 je p. Dominik Zúbora, občan našej obce a jeho medaile, ktoré získal v boji proti fašizmu, ako vojak 1. Československého armádneho zboru, ktorý bojoval spolu so sovietskymi vojskami proti  fašistom v druhej svetovej vojne, pod velením armádneho generála L. Svobodu. Pán Zúbora bol účastníkom bojov aj o Duklu.    

Obr. 1:

 Obr. 2,3 –pamätník v našej obci

Obr. 2:

 

 

Obr. 3:

 

 

Obr. 4,5,6 –pamätník bojov na Kamenínskom predmostí:    

Obr. 4:

 

Obr. 5:

 

Obr. 6:

 

 

Obr. 7, 8 pamätník pri Kalnej nad Hronom:

Obr. 7:

 

Obr. 8: